Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης σε εξέλιξηΈνας από τους πρωταρχικούς στόχους του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας εντάσσονται οι συμπράξεις με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και άλλα ανώτατα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ελληνικά και ξένα.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα ερευνητικά έργα με εξωτερική χρηματοδότηση των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου που είναι σε εξέλιξη.Τίτλος ΈργουΦορέας ΧρηματοδότησηςΠερίοδος
ALTERNATIVE e-ACCESS: Supporting Trainers for an Inclusive Vocational Education and Training European Commission, Lifelong Learning Programme 2007-2013, Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation Programme 2012-2014
Inspiring Science Education: Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools European Commission ICT Policy Support Programme Digital Content, Open Data and Creativity" eLearning objective (CIP-ICT-PSP-2012-6) 2012-2015
Academic Open Courses at University of Piraeus Greek Ministry of Education 2012-2014
Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School European Commission, 7th Framework Programme, ICT Cooperation Programme, Technology Enhanced Learning 2012-2015
Open Discovery Space: A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning Resources European Commission ICT Policy Support Programme 2012-2015
PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching European Commission, 7th Framework Programme, Supporting and coordinating actions on innovative methods in science education: teacher training on inquiry based teaching methods on a large scale in Europe 2011-2013
M4ALL: Motion-based adaptable playful learning experiences for children with motor and intellectual disabilities Lifelong Learning Programme, ΚΑ3 (ICT) Action 2012-2014
PREATY: Proposing modern e-assessment approaches and tools to young and experienced in-service teachers Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci Action 2012-2014
SAILS: Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science ISTFP7, Coordination and support action, Theme [SiS.2011.2.2.1-1] 2012-2016
CareNET: building ICT competencies in the long-term care sector to enhance quality of life for older people and those at risk of exclusion Lifelong Learning Programme, ΚΑ3 Action 2011-2013
LIRE: Lifelong Readers: A European Reading Promotion Framework for Primary School Librarians, Educators, and Administrators Lifelong Learning Programme, Comenius Action 2011-2013
Επιπρόσθετα, το εργαστήριο Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης διοργανώνει ημερίδες και εκδηλώσεις επιστημονικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος, εκδίδει ενημερωτικό υλικό και συμμετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις άλλων ερευνητικών κέντρων για την προώθηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αλλά και ολόκληρου του Πανεπιστημίου.ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΑΝΩ