Ανθρώπινο Δυναμικό




ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Μέλος ΔΕΠΒαθμίδαΑντικείμενοΑπό
Δημήτριος Γ. Σάμψων Καθηγητής Ψηφιακά Συστήματα στη Μάθηση και στην Εκπαίδευση Ιούλιος 2003
Συμεών Ρετάλης Καθηγητής Μοντέλα και Ψηφιακές Τεχνολογίες Μάθησης Ενηλίκων Ιούλιος 2003
Φωτεινή Παρασκευά Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τενολογίες Ιανουάριος 2003




ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Μεταδιδακτορικός ΕρευνητήςΘεματική Περιοχή
Ηρώ Βούλγαρη Μάθηση Υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Παιχνίδια
Ουρανία Πετροπούλου Μέθοδοι Αξιολόγησης Επίδοσης Εκπαιδευόμενων Αξιοποιώντας Δείκτες Αλληλεπίδρασης
Πέτρος Γεωργιακάκης Αξιολόγηση Ευχρηστίας Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων




ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΔιδάκτοραςΤίτλος Διδακτορικής ΔιατριβήςΈτος Ανακήρυξης
Μαίρη Κατσαμάνη Η αξιοποίηση σχεδιαστικών χναριών για τη σχεδίαση και αξιολόγηση αλληλεπιδραστικών συστημάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης ενηλίκων 2013
Χαρά Μπούτα Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση ενός 3D Εικονικού Περιβάλλοντος Συνεργατικής Μάθησης για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2013
Πυθαγόρας Καραμπιμπέρης Adaptive Educational Hypermedia Systems 2011
Ουρανία Πετροπούλου Ανάλυση Διαδραστικότητας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ενηλίκων από απόσταση 2011
Μαριάνθη Βασιλακοπούλου Σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού υπερμεσικών κόμικς από τους μαθητές ανάλογα με τις μαθησιακές τους προτιμήσεις 2011
Σπυρίδων Τσουκαλάς Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογίας για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην οικονομική ζωή: Η περίπτωση της Ελλάδας 2011
Πέτρος Γεωργιακάκης Μια μέθοδος Αξιολόγησης Ευχρηστίας Διαδικτυακών Συστημάτων Μάθησης αξιοποιώντας Σχεδιαστικά Χνάρια 2008
Σταυρούλα Γιωργαντάκη Mία Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό 2008
Γεωργία Λαζακίδου e-ΑΡ.ΜΑ.: Μια μέθοδος για την ανάπτυξη αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων για τους μαθητές Δημοτικού με αξιοποίηση συστημάτων συνεργατικής μάθησης 2008




ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Υποψήφιος ΔιδάκτοραςΤίτλος Διδακτορικής ΔιατριβήςΕξέλιξη
Παναγιώτης Ζέρβας Digital Systems for supporting Open Access to Educational Resources and Practices Υπο εξέταση
Ηρακλής Πανουτσόπουλος Game-based Learning Analytics in School Education 3ο έτος (Π.Α.)
Σοφία Μυσιρλάκη Η κοινωνική διάσταση των Εικονικών Περιβαλλόντων Πολλαπλών Χρηστών (MUVEs) στην Εκπαίδευση 3ο έτος (Π.Α.)
Αικατερίνη Αλεξίου Αξιοποίηση του e-Portfolio για την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 2ο έτος (Π.Α.)
Μιχάλης Μπολουδάκης Διαμοιρασμός και συνεργατική δημιουργία τεχνολογικά υποστηριζόμενων σχεδίων μαθήματος αξιοποιώντας συστήματα κοινωνικής δικτύωσης 2ο έτος (Π.Α.)
Δημήτρης - Ηλίας Γκανάτσιος Διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα μέσω διεπαφών φυσικής αλληλεπίδρασης 2ο έτος (Π.Α.)
Ιωάννης Στάγιας Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της νεανικής επιχειρηματικότητας σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης 1ο έτος (Π.Α.)
Στέλιος Σέργης
School ICT Competence Managment Systems 1ο έτος (Π.Α.)




ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΑΝΩ