Ερευνητικές Περιοχές

Ερευνητικοί Τομείς Τομείς Εφαρμογής
Εφαρμογές για την Ανοικτή Πρόσβαση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και ψηφιακών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση των Επιστημών
Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενη Εξατομικευμένη Εκπαίδευση μέσω Κινητών Συσκευών βασισμένη στην επίγνωση του Εκπαιδευτικού Πλαισίου Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Web 2.0 και Κοινωνικών Μέσων στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση Ξένων Γλωσσών
Μάθηση Υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Παιχνίδια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Δια Βίου Εκπαίδευση βασισμένη σε Ικανότητες
Αξιοποίηση Εικονικών Κόσμων στη Σχολική Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Διαδραστικές Μαθησιακές Τεχνολογίες για Άτομα με Αναπηρία Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση για Όλους